Privacy

1. Blèzi Cosmetics verwerkt de door een consument (“Consument”) op de website van Blèzi Cosmetics verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het voeren van haar administratie; statistiek; het analyseren van het koopgedrag van de Consument, ook in combinatie met andere gegevens over de Consument die Blèzi Cosmetics in haar bestanden heeft; het voldoen aan wettelijke plichten.

2. Blèzi Cosmetics verwerkt ook het IP adres van Consument voor de administratie van haar website (“Website”) en om het naleven van deze Websitevoorwaarden te controleren.

3. Voor zover persoonsgegevens worden gebruikt voor het doen van commerciële aanbiedingen, is Blèzi Cosmetics gerechtigd het elektronisch mailadres van Consument te gebruiken, behoudens voor zover Consument daar bezwaar tegen maakt.

4. Blèzi Cosmetics gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van Consument. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Consument kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan Consument ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van hun browser verwijderen.

5. Consument kan van zijn hierboven bedoelde recht op bezwaar gebruik maken door zijn bezwaar te sturen naar info@blezi.com.